Ouderportaal

Ouderportaal

Wij vinden goede communicatie met ouders belangrijk. Daarom maken we gebruik van ons ouderportaal. Op dit Ouderportaal plaatsen wij alle mededelingen die belangrijk of interessant zijn voor ouders.

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij je dit via Ouderportaal door te geven. Elke dag dat je kind ziek is, dien je dit in het Ouderportaal door te geven. Extra verlof kan ook aangevraagd worden via Ouderportaal. 

Log in op het ouderportaal

Snipperdag

Elk kind heeft per schooljaar recht op een snipperdag. Deze kan aangevraagd worden via Ouderportaal. 

Een snipperdag kan in principe altijd gepland worden, met uitzondering van de eerste twee schoolweken, de laatste schooldag en de maanden januari en juni.

Intekenen oudergesprekken

Ook het intekenen voor oudergesprekken gaat via het Ouderportaal. Ouders worden hierover tijdig geïnformeerd. 

Nieuwsbrief “Ut Brifke”

Onze nieuwsbrief krijgt u via het Ouderportaal toegezonden.