Het schoolplan

Het schoolplan

Het School- en jaarplan van OBS Weisterbeek

Als school werken we constant en regelmatig aan verbetering van ons onderwijs. Gesprekken met kinderen, met ouders en externe instanties zorgen ervoor dat we weten waar we staan. We weten wat goed gaat en wat beter kan. In het school- en jaarplan beschrijven we onze ontwikkelonderwerpen. Het schoolplan wordt, normaal gesproken, per vier jaar vastgesteld. Het jaarplan van OBS Weisterbeek kan op aanvraag op school worden ingezien.