Aanmelden en procedure

Aanmelden en procedure

Invullen van het aanmeldformulier

Een kind kan vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind (schriftelijk) aanmelden. Ouders bepalen zelf bij welke school ze hun kind aanmelden. Zij moeten hun kind minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk aanmelden. Naast het aanmeldformulier hebben we ook een kopie van het ID. van je kind nodig.

Als ouders denken dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, geven ze dat bij de aanmelding direct door aan de school. De school zal dan vooraf in overleg gaan met ouders en evt. andere specialisten om samen te bekijken wat er nodig is om hun kind een goede start te geven op de Weisterbeek.

Zorgplicht

Een belangrijk onderdeel van Passend Onderwijs is de zorgplicht voor elke school resp. het bevoegd gezag. De school moet dan ook vervolgens de aanvraag in behandeling nemen en heeft op basis van de wet 6 weken de tijd om een passende plek te bieden. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd. Deze passende plek kan zijn op de eigen reguliere basisschool, op een andere reguliere basisschool of op een speciale (basis-)school binnen de regio.

Download het aanmeldformulier