Missie en visie

Missie en visie

Altijd in beweging dankzij uitdagend onderwijs

Ruimte om te ontwikkelen

Wij werken samen aan de optimale ontwikkeling van elk kind. We geven elkaar de ruimte, maar we gaan er ook vanuit dat iedereen de ruimte neemt. Daarbij speelt onze kerngedachte “lekker in je vel, dan red je het wel” een grote rol. Wij zijn ervan overtuigd dat een veilig en vertrouwd gevoel de basis is om jezelf te ontwikkelen.

Een warm nest

Onze school is een warm nest waar iedereen welkom is en zichzelf mag zijn. Wij geloven dat een fijne en vertrouwde omgeving de basis is om te kunnen leren en groeien. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt op onze school, werken we samen vanuit de volgende kernwaarden:

  • Jezelf mogen zijn en gezien worden
  • Samen met elkaar
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Verbonden en betrokken
  • Ruimte voor verwondering, uitdaging en ontwikkeling

Doe het samen, maar denk zelf

Op onze school krijgen kinderen de ruimte. De ruimte om zichzelf te zijn, maar zeker ook de ruimte om te leren. Ons doel is om kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat ze eigen keuzes durven maken en een eigen pad bewandelen binnen het aanbod dat wij hen bieden. Altijd met oog voor de ander, want we stimuleren kinderen om samen te werken en naar elkaar te luisteren. Doe het samen, maar denk zelf.

We staan achter het kind

In ons dagelijks handelen staan wij achter het kind. Zo vormen wij een veilig vangnet en voelt het kind het vertrouwen om te leren. Het is oké om fouten te maken, daar leer je van. Daarom is het juist belangrijk om te durven vallen. Wij staan klaar om je op te vangen en je te helpen om het opnieuw te proberen.

In gesprek met elkaar

Onze kernwaarden zijn dagelijks terug te zien binnen de school, maar ook in onze communicatie met ouders. We vinden het belangrijk om open en eerlijk te communiceren met ouders, maar ook met kinderen. Daarnaast gaan we ook graag het informele gesprek aan. Zo blijven we extra betrokken bij de ontwikkeling en het welzijn van elk kind. Dát is de kracht OBS Weisterbeek.