Ons onderwijs

Divers en flexibel onderwijs

Om te kunnen voldoen aan de leerbehoeften van elk kind, zorgen wij dat ons aanbod en de organisatie van ons onderwijs divers en flexibel is.

Een openbare school

Wij zijn de enige openbare basisschool binnen Dynamiek Scholengroep. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs en om te groeien. Op onze school is daarom ieder kind welkom.

Ons aanbod

De basisvakken taal, rekenen en lezen zijn erg belangrijk. Ontwikkeling op het gebied van deze vakken is een voorwaarde om verder te blijven leren. Daarom besteden wij hier vanuit methodes veel aandacht aan. Onze methodes voor taal, rekenen en lezen voldoen aan de Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen. Wij streven ernaar om met zoveel mogelijk kinderen deze referentieniveaus en de door de overheid gestelde kerndoelen te behalen. 

Ook de ontwikkeling van vaardigheden, creativiteit en algemene kennis vinden we erg belangrijk. Dit komt voornamelijk aan bod binnen het thematisch werken, waarbij kinderen leren vanuit betekenisvolle thema’s.

Aansluiting op het vervolgonderwijs

Onze school staat voor onderwijs dat een goede aansluiting waarborgt met het vervolgonderwijs. Wij richten ons daarbij op een samenleving die voortdurend verandert. Wij reflecteren daarom regelmatig op de effectiviteit van ons onderwijs. Zo blijven we ons onderwijs vernieuwen, terwijl de sterke punten behouden blijven. 

Onderwijskundige uitgangspunten

Onderwijskundige uitgangspunten voor onze school zijn: 

  • Eigenaarschap van het kind
  • Optimale ontwikkelkansen voor het kind (opbrengstgericht werken) 
  • Betekenisvol en thematisch leren 
  • Samen leren en samen werken, interactief leren
  • Denken in kansen
  • Een veilig pedagogisch klimaat.

Goede balans tussen inspanning en ontspanning

Het is belangrijk dat kinderen tijdens een schooldag ook de ruimte krijgen om te ontspannen. Op OBS Weisterbeek zetten wij hiervoor verschillende hulpmiddelen in. Denk aan meditatie, inchecken en ontspanningsoefeningen. Op deze manier leren kinderen te ontspannen en af te schakelen. 

Een ontspannen sfeer in de klas is daarnaast van belang om elkaar te zien en horen. Kinderen leren om rekening te houden met elkaar en er voor elkaar te zijn als dat nodig is. 

Open contact met ouders

We hechten waarde aan een goede samenwerking en een open contact met ouders, want de school is een tweede thuis voor elk kind. Daar ontmoet het andere kinderen en hopelijk (nieuwe) vrienden en vriendinnen. Dit sociale aspect in onze schoolgemeenschap vinden wij erg belangrijk. Regelmatig contact tussen school en huis is daarom onmisbaar. Ouderparticipatie en met name het voelen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en opvoeding van het kind zien we als ontwikkelkans voor onze school.