MR en OV

MR en OV

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op OBS Weisterbeek uit vier personeelsleden en vier ouders van leerlingen. Een aantal keer per jaar komt de MR bij elkaar om te controleren of de reglementen juist zijn nageleefd door de directie. Daarnaast heeft de MR adviesrecht en/of instemmingsrecht rondom verschillende door de directie voorgestelde beleidsveranderingen.   

De MR heeft onder andere instemmingsrecht bij: 

 • het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • het vaststellen van het schoolplan, het zorgplan en de schoolgids;
 • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school;
 • de vakantieregeling en de schooltijden;
 • het al dan niet uitbouwen van de school tot een kindcentrum.

Het adviesrecht van de MR geldt onder andere bij:

 • deelneming aan een onderwijskundig experiment;
 • vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;
 • het vaststellen van de onderhoudsplanning van de school.​

Zittende leden van de MR van OBS Weisterbeek zijn:​

Namens de ouders

 • Barrel Ripper (voorzitter)
 • Anja Versleijen
 • Guus van Helden
 • Marlies Mertens

Namens het team

 • Jacqueline Geurts (secretaris/penningmeester)
 • Marjo Thijssen
 • Kim Jakobs
 • Suzan Alards

Adviserend lid

 • Dannie Kuijpers

Mocht je nog vragen hebben dan kun je dit persoonlijk of per mail aan de medezeggenschapsraad doorgeven via mr@weisterbeek.nl

OV

De oudervereniging (OV) vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de leerlingen bij ons op school. Het doel van de OV is een optimale samenwerking tussen ouders en de school en een goede ouderparticipatie. De OV bestaat uit een groep ouders die samen kinderen in zowel de onder- als de bovenbouw hebben. Zo kan de OV de belangen behartigen van zowel onderbouwleerlingen en hun ouders als bovenbouwleerlingen en hun ouders.

De oudervereniging van OBS Weisterbeek is actief op vele gebieden binnen de school. Op de eerste plaats schiet de oudervereniging de school te hulp bij allerlei activiteiten die binnen de school plaatsvinden zoals:

 • Schoolreisjes
 • Vieringen
 • Sportdag
 • Enz.

​Verder organiseert de oudervereniging de verkeersbrigade en is actief op alles wat te maken heeft met verkeersveiligheid voor de kinderen en de omgeving van onze school. Daarnaast wil de oudervereniging via suggesties, reacties, ideeën, vragen, etc. van ouders en kinderen, het team op de hoogte brengen van zaken die hen bezighouden.

De oudervereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om ook mee te helpen bij het organiseren van allerlei leuke activiteiten voor onze kinderen? Meld je gerust aan of informeer hiernaar via oudervereniging@weisterbeek.nl